Δικαιολογητικά εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

  • Μια αίτηση (δίνεται από την γραμματεία και συμπληρώνεται επί τόπου)
  • Μία ιατρική βεβαίωση (πρωτότυπη όχι του σχολείου)
  • Δύο φωτογραφίες
  • Δύο πιστοποιητικά γέννησης (πρωτότυπα)
  • ΑΜΚΑ Αθλητή

Τηλ: 211 40 94 261
Κιν: 69 37 35 66 36
Chef picture

Μάθετε τα νέα μας!

Πατήστε εδώ